شارژ خط به خط ایرانسل کــــــاشــــانـــــ شـــــارژ
توضیحات تکمیلی در مورد این نوع شارژ

هنگام خرید حتما شماره موبایلی که میخواهید شارژ شود ثبت کنید - در صورتی که تعداد خرید را بیشتر از عدد 1 بگذارید به مقدار تعداد انتخاب شده به شماره موبایل ثبت شده شارژ ارسال خواهد شدبا خرید هر یک از مبالغ شارژ سیم کارت ثبت شده کامل و بدون کسر مالیات شارژ خواهد شد

حتما قبل از خرید این نوع شارژ موجودی سیم کارت خود را چک کنید تا از دریافت کامل شارژ اطمینان حاصل کنید

:موارد استفاده شارژ خط به خط ایرانسل

شارژ سیم کارت های اعتباری

خرید انواع بسته های اینترنتی

پرداخت هزینه وایمکس دائمی یا اعتباری

پرداخت قبوض سیم کارت های دائمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کلیه حقوق مادی و معنوی برای فروشگاه کاشــان شــارژ محفوظ می باشد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ